Kwiecień 9, 2004

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Wewnątrz celi więziennej.
Na Załącznik

Więzienie pożądania

Odnalezienie wewnętrznej wolności poprzez widzenie naszych niedociągnięć i pracę nad zmianą samego siebie.

Zobacz post