Listopada 22, 1993

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Budda w jasnym promieniującym świetle.
LR14 Czyny Bodhisattwy

Wady gniewu

Spojrzenie na dalekosiężną postawę cierpliwości poprzez zbadanie wad gniewu i…

Zobacz post