Sierpnia 2, 1993

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Wiele statutów bodhisattwów.
LR13 Bodhisattwa Ograniczenia etyczne

Pomocnicze ślubowania bodhisattwy: Śluby 1-5

Wprowadzenie do 46 pomocniczych ślubowań bodhisattwy i dogłębne spojrzenie na pierwsze pięć…

Zobacz post