Czerwiec 16, 1993

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Wiele statutów bodhisattwów.
LR13 Bodhisattwa Ograniczenia etyczne

Podstawowe ślubowania bodhisattwy: śluby od 14 do 18

Komentarz do ostatnich pięciu z osiemnastu podstawowych ślubowań bodhisattwy, w tym czterech wiążących…

Zobacz post