10 maja 1993 r.

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Posąg siedzącego Buddy.
LR12 Kultywowanie bodhiczitty

Wyrównywanie siebie i innych

Wyrównywanie siebie i innych poprzez badanie ich na poziomie konwencjonalnym i ostatecznym.

Zobacz post