Czerwiec 3, 1992

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Słowo „Umysł” namalowane na ścianie.
LR08 Karma

Trzy destrukcyjne działania umysłu

Spośród dziesięciu destrukcyjnych działań, trzy mentalne działania są motywacją dla wszystkich…

Zobacz post