Praktykowanie Sześciu Doskonałości z Gesze Gesze Tenzinem Chodrakiem (Damdul Namgyal) (2018)

Geshe Tenzin Chodrak (Damdul Namgyal) naucza w opactwie Sravasti o sześciu doskonałościach, takich jak hojność, etyczne postępowanie, męstwo, radosny wysiłek, koncentracja i mądrość.

Kultywowanie pozytywnych stanów umysłu

Metody treningu umysłu, skupiające się na sekwencji rozwijania pozytywnych stanów umysłu. Dlaczego bodhicitta jest możliwa.

Zobacz post

Rozwijanie zrównoważenia

Jak kultywować i rozwijać zrównoważenie oraz technikę wyrównywania i wymiany siebie i innych w celu kultywowania bodhicitty.

Zobacz post

Dzień 2: Pytania i odpowiedzi

Sesja dyskusyjna obejmująca doświadczenia bliskie śmierci z buddyjskiej perspektywy, dawstwo narządów oraz znaczenie umysłu przejrzystego światła w chwili śmierci.

Zobacz post

Męstwo i pracowitość

Męstwo dobrowolnego znoszenia cierpienia, pracowitość niczym zbroja i nieustająca pracowitość.

Zobacz post

Pracowitość i koncentracja

Dokończenie nauczania o doskonaleniu pracowitości oraz omówienie czynników kultywujących i stabilizujących koncentrację.

Zobacz post

Dzień 3: Pytania i odpowiedzi

Dyskusja obejmująca dwie metody generowania bodhicitty, zaangażowanie społeczne dla zakonników, uważność umysłu i nieszczęścia.

Zobacz post