Luty 5, 2021

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Tom 2 Podstawy praktyki buddyjskiej

Działanie karmy

Rozpoczęcie Rozdziału 12, obejmujące sekcje dotyczące różnych sposobów klasyfikowania działań.

Zobacz post