Sierpnia 27, 2020

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Nauki Shantideva w opactwie Sravasti

Uwolnienie się od negatywności

Obejmuje wersety 57-65 i kończy komentarz na temat czterech przeciwnych mocy oczyszczenia i…

Zobacz post