Kwiecień 24, 2020

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Tom 2 Podstawy praktyki buddyjskiej

Wady ośmiu światowych trosk

Kontynuacja nauczania z rozdziału 8 „Istota sensownego życia” obejmującego osiem światowych spraw…

Zobacz post
Rozstanie z czterema lgnięciami

Przyczyny samsary

Mówiąc o korzyściach płynących z medytacji nad nietrwałością i nauczając o sześciu podstawowych dolegliwościach, które…

Zobacz post