Kwiecień 23, 2020

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Rozstanie z czterema lgnięciami

Śmierć i wady samsary

Udzielanie szczegółowych instrukcji, jak medytować nad własną śmiercią i zastanawianie się nad…

Zobacz post