Mar 29, 2019

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Etapy drogi do podcastu przebudzenia

Przegląd załącznika

Czcigodny Thubten Nyima prowadzi przegląd rozdziału trzeciego o „Emocjach i Klesach”…

Zobacz post
Nauki Ven. Sangye Khadro

Ból ostrych słów

Czcigodny Sangye Khadro opowiada, jak bolesne jest przyjmowanie i dawanie ostrych słów oraz…

Zobacz post