Września 24, 2018

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Sześć Doskonałości

Paramita etycznego postępowania

Przykłady z pism buddyjskich doskonałości etycznego postępowania bodhisattwy i porównuje pratimoksa…

Zobacz post