Września 20, 2018

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Rozumowanie i debata buddyjska

Nieskojarzone czynniki kompozycyjne, które nie są ...

Kończąc rozdział 10 sekcją dotyczącą niepowiązanych czynników kompozycyjnych, które nie są osobami i…

Zobacz post