Sierpnia 3, 2018

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Odkrywanie życia monastycznego 2018

Pierwsze przykazanie monastyczne

Historia Czcigodnego Sudiny, mnicha, którego wykroczenie było przyczyną pierwszego przykazania monastycznego.

Zobacz post
Tom 1 Zbliżanie się do ścieżki buddyjskiej

Odkrywanie buddyzmu

Nauczanie w rozdziale pierwszym: Odkrywanie buddyzmu, spojrzenie na relacje między buddyzmem, nauką i innymi…

Zobacz post