Lipiec 22, 2018

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Nowy w buddyzmie

Czym jest mądrość?

Buddyjska perspektywa mądrości i jej wkładu w kultywowanie miłości i współczucia.

Zobacz post