Lipiec 15, 2017

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Młodzi dorośli odkrywają buddyzm 2017

Motywacja i wybór naszej ścieżki

Znaczenie ustalenia cnotliwej motywacji przed podjęciem jakichkolwiek działań, aby je przekształcić…

Zobacz post