Sierpnia 17, 2014

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Odkrywanie życia monastycznego 2014

Elementy klasztornego stylu życia

Co należy wziąć pod uwagę na temat życia monastycznego podczas odkrywania monastycznego stylu życia.

Zobacz post