Listopada 3, 2013

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Nie wierz we wszystko, co myślisz

Dążenie do wolności: dlaczego zwyciężają ziemskie przyjemności...

Kultywowanie zadowolenia i dążenie do wyzwolenia, krótkotrwała przyjemność kontra długoterminowe szczęście.

Zobacz post