Sierpnia 10, 2013

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Odkrywanie życia monastycznego 2013

Wolontariat do złożenia ślubów zakonnych

Równoważenie nauki, medytacji i służby dla społeczności. Możemy zacząć od przyjęcia wskazań.

Zobacz post