Lipiec 11, 2013

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

400 zwrotek Aryadewy

Rozdział 2: Wersety 39-50

Gesze Thabkhe kontynuuje nauczanie o niewłaściwym postrzeganiu cierpienia jako przyjemności i…

Zobacz post
400 zwrotek Aryadewy

Rozdział 2: Wersety 36-38

Gesze Thabkhe naucza o porzuceniu wiary w przyjemność i obala wszystko, co…

Zobacz post