Czerwiec 1, 2013

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Niezbędne rady duchowe

Jasne życzenia na nasze ostatnie chwile

Angażowanie się w trening umysłu przez całe życie, aby umrzeć bez strachu i żalu.

Zobacz post