Jan 30, 2013

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Cztery placówki odosobnienia uważności

Medytując nad uważnością uczuć

Jak odróżnić surowe doznania fizyczne od nieprzyjemnych odczuć i zauważyć, jak umysł jest powiązany…

Zobacz post