Września 19, 2010

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Obraz zastępczy
Biała Tara

Sadhana bóstwa Białej Tary z kierowaną medytacją

Sadhana Białej Tary z kierowaną medytacją i nagraniami audio mantr.

Zobacz post