Września 24, 2008

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Zasady z Gesze Dorji Damdul

Cele i zaciemnienia

Bezinteresowność w szkole Sautrantika, medytowanie na tematy inne niż pustka, dwa ostateczne cele i…

Zobacz post