Listopada 8, 2007

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Twarz Buddy namalowana na płótnie.
Esencja Rafinowanego Złota

Tworzenie przyczyn bodhiczitty w przyszłych odrodzeniach

Cztery szkodliwe czynniki, których należy unikać i cztery korzystne czynniki, które należy zaangażować, aby…

Zobacz post