Mar 23, 2007

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Gość w opactwie, obracający młynki modlitewne.
Zadowolenie i szczęście

Etyczne postępowanie i motywacja

Znaczenie szczęścia, jak gniew i przywiązanie powodują cierpienie oraz korzyści płynące z…

Zobacz post