Listopada 19, 2004

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Gość Abbey, zbierający jabłka z drzewa.
Zadowolenie i szczęście

Życie z optymizmem

Uśmiech nie jest niezawodnym lekarstwem na wszystko — ale może pomóc!

Zobacz post