Październik 15, 2000

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Budda Medycyny w malowanym przedstawieniu wszechświata.
Tygodniowe odosobnienie Buddy Medycyny 2000

Śluby Buddy Medycyny 9-12

Zastanawianie się nad tym, jak ślubowania wpływają na to, jak postanawiamy działać. Umiejętne sposoby…

Zobacz post