குரு பூஜையில் பாதையின் நிலைகள்

நான்காவது பஞ்சன் லாமாவின் குரு பூஜை உரையில் விவரிக்கப்பட்டுள்ள பாதையின் நிலைகள் பற்றிய சிறு பேச்சுகள்.

குரு பூஜையில் பாதையின் நிலைகளில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளும்

குரு பூஜையில் பாதையின் நிலைகள்

மூன்று நகைகளை காட்சிப்படுத்துதல்

பூர்வாங்க நடைமுறையின் ஒரு பகுதியாக புத்தர், தர்மம் மற்றும் சங்கை எவ்வாறு காட்சிப்படுத்துவது (ngöndro)…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
அடைக்கலம் Ngöndro

உணர்வுள்ள உயிரினங்களைக் காட்சிப்படுத்துதல்

பூர்வாங்க பயிற்சியின் (ngöndro) ஒரு பகுதியாக மற்ற உணர்வுள்ள உயிரினங்களை எவ்வாறு காட்சிப்படுத்துவது…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
குரு பூஜையில் பாதையின் நிலைகள்

குருவை எப்படி பார்ப்பது

பூர்வாங்க பயிற்சியில் ஈடுபடும்போது நமது ஆன்மீக வழிகாட்டிகளுடனான உறவை எவ்வாறு தூய்மைப்படுத்துவது...

இடுகையைப் பார்க்கவும்
அடைக்கலம் Ngöndro

நமது எதிர்மறைகளை சுத்தப்படுத்துதல்

நமது எதிர்மறைகளை சுத்திகரிக்க தஞ்சம் அடைவதற்கான ஆரம்ப நடைமுறையை (ngöndro) எவ்வாறு பயன்படுத்துவது.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
அடைக்கலம் Ngöndro

தர்ம புகலிடம்

பூர்வாங்க நடைமுறையில் ஈடுபடும் போது புத்தரின் போதனைகள் பற்றிய தவறான கருத்துக்களை எவ்வாறு சுத்தப்படுத்துவது...

இடுகையைப் பார்க்கவும்
அடைக்கலம் Ngöndro

சங்க புகலிடம்

ஆரம்ப பயிற்சியின் ஒரு பகுதியாக சங்கத்தின் குணங்களை எவ்வாறு பெறுவது (ngöndro)…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
அடைக்கலம் Ngöndro

அடைக்கல தியான தலைப்புகள்

புத்தர், தர்மம் மற்றும் சங்கத்தின் குணங்களைப் பற்றி சிந்திப்பது ஒருவரின் தியானத்தை எவ்வாறு மேம்படுத்தும்…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
அடைக்கலம் Ngöndro

மேலும் அடைக்கல தியான தலைப்புகள்

தஞ்சமடையும் போது ஒருவரின் சந்தேகங்களை நேர்மையுடன் ஆராய்வது தியானப் பயிற்சியை மேம்படுத்தும்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
அடைக்கலம் Ngöndro

புகலிட ஆலோசனை

பின்வாங்குவதற்கான தயாரிப்பில்: குருவிடம் அடைக்கலமாக மந்திரத்தை எப்படி சொல்வது,...

இடுகையைப் பார்க்கவும்
குரு பூஜையில் பாதையின் நிலைகள்

கர்மாவின் நான்கு பொதுவான பண்புகள்

காரணம் மற்றும் விளைவைக் கவனிப்பது நேர்மறை மற்றும் எதிர்மறை முடிவுகளின் வளர்ச்சியைப் புரிந்துகொள்ள உதவுகிறது.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
குரு பூஜையில் பாதையின் நிலைகள்

10 அல்லாத குணங்கள்: உடலின் 3

உடலின் மூன்று தீங்கு விளைவிக்கும் செயல்கள் மற்றும் கர்மாவுடனான தொடர்பு பற்றிய விளக்கம்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
குரு பூஜையில் பாதையின் நிலைகள்

10 அறம் அல்லாதவை: பொய்

பொய் என்பது எதையாவது மறைக்க முயற்சிப்பது மற்றும் பொய்யை சொல்வது ஒரு சிக்கலானது. அது உள்ளது…

இடுகையைப் பார்க்கவும்