நான்கு அளவற்றவற்றை வளர்ப்பது

அமைதி, அன்பு, இரக்கம் மற்றும் மகிழ்ச்சியை வளர்ப்பதற்கான தியானங்கள்.

நான்கு அளவிட முடியாதவற்றை வளர்ப்பதில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளும்

நான்கு அளவற்றவற்றை வளர்ப்பது

இரக்க உத்வேகம் பற்றிய தியானம்

மக்கள் மற்றும் குணங்களை பிரதிபலிக்கும் ஒரு வழிகாட்டியான தியானம், வளர்ச்சிக்கு உதவுவதற்கு ஊக்கமளிக்கிறது…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
நான்கு அளவற்றவற்றை வளர்ப்பது

அளவிட முடியாத சமநிலை

சமநிலையின் நான்காவது அளவிட முடியாத சிந்தனை, அதன் வரையறைகள், அதற்கான தடைகளை சமாளிப்பது மற்றும் எப்படி...

இடுகையைப் பார்க்கவும்
நான்கு அளவற்றவற்றை வளர்ப்பது

அளவிட முடியாத மகிழ்ச்சி

அளவிட முடியாத மகிழ்ச்சியின் அர்த்தம், அதன் அருகாமை மற்றும் தொலைதூர எதிரிகள், மற்றும் பயன்படுத்துவதற்கான மாற்று மருந்துகள்…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
நான்கு அளவற்றவற்றை வளர்ப்பது

அளவிட முடியாத இரக்கம்

இரண்டாவது அளவிட முடியாத எண்ணம், இரக்கம் மற்றும் அதற்கான தடைகளை எவ்வாறு சமாளிப்பது என்பது பற்றிய ஒரு போதனை.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
நான்கு அளவற்றவற்றை வளர்ப்பது

மனதை மாற்றும்

புத்த உலகக் கண்ணோட்டம் மற்றும் மனதுடன் வேலை செய்வதற்கான பொதுவான அணுகுமுறைகள்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
காத்ரோ தலை குனிந்து உள்ளங்கைகளுடன் நிற்கிறார்.
நான்கு அளவற்றவற்றை வளர்ப்பது

உங்கள் உடலைக் கொடுப்பதில் தியானம்

சிந்தனை மாற்றம் குறித்த வழிகாட்டப்பட்ட தியானம், இதில் நமது நான்கு கூறுகளை அர்ப்பணிக்கிறோம்...

இடுகையைப் பார்க்கவும்
நான்கு அளவற்றவற்றை வளர்ப்பது

அளவற்ற நான்கையும் வளர்க்கும் தியானம் நீ...

அன்பு, இரக்கம், மகிழ்ச்சி மற்றும் சமநிலை ஆகிய நான்கு அளவிட முடியாத எண்ணங்களுடன் நாம் எவ்வளவு அதிகமாகப் பழகுகிறோமோ அவ்வளவு அதிகமாக...

இடுகையைப் பார்க்கவும்
நான்கு அளவற்றவற்றை வளர்ப்பது

மற்றவர்களின் கருணையைப் பற்றிய தியானம்

மற்றவர்களுடன் இணைந்திருப்பது மற்றும் பெறுநராக இருப்பது பற்றிய விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த வழிகாட்டப்பட்ட தியானம்…

இடுகையைப் பார்க்கவும்