நான்கு அளவற்றவற்றை வளர்ப்பது

அமைதி, அன்பு, இரக்கம் மற்றும் மகிழ்ச்சியை வளர்ப்பதற்கான தியானங்கள்.

நான்கு அளவிட முடியாதவற்றை வளர்ப்பதில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளும்

நான்கு அளவற்றவற்றை வளர்ப்பது

மற்றவர்களின் இரக்கம்

அன்பான இரக்கத்தின் நன்மைகள், மற்றவர்களின் கருணை மற்றும் நாகார்ஜுனாவின் “டேல் ஆஃப் எ...

இடுகையைப் பார்க்கவும்
நான்கு அளவற்றவற்றை வளர்ப்பது

கருணைக்கு தடைகளை கடக்கும்

மற்றவர்களிடம் கருணை காட்டுவதில் என்ன தடைகள் ஏற்படுகின்றன? நம்மால் எப்படி முடியும்…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
இரண்டு இளஞ்சிவப்பு டூலிப்ஸ் நீர்த்துளிகள்.
நான்கு அளவற்றவற்றை வளர்ப்பது

அன்பான கருணை பற்றிய தியானம்

நண்பர்கள், அந்நியர்கள் மற்றும் எதிரிகளிடம் அன்பான இரக்கத்தை வளர்ப்பதில் வழிகாட்டும் தியானம்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
நான்கு அளவற்றவற்றை வளர்ப்பது

உங்கள் மனதை மாற்ற வேண்டிய நேரம் இது

புத்த மதத்தின் சாரமாக மன மாற்றம், அளவிட முடியாத நான்கு, மற்றும் நேர்மறையை எவ்வாறு வளர்ப்பது…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
நான்கு அளவற்றவற்றை வளர்ப்பது

அளவிட முடியாத நான்கு தியானம்

அன்பு, இரக்கம், மகிழ்ச்சி மற்றும் சமநிலை ஆகிய நான்கு அளவிட முடியாதவற்றின் மீது வழிகாட்டப்பட்ட தியானம்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
நான்கு அளவற்றவற்றை வளர்ப்பது

நண்பர்கள், அந்நியர்கள், மற்றும்...

நண்பர்கள், அந்நியர்கள் மற்றும் எதிரிகளிடம் இரக்கத்தை வளர்ப்பதில் வழிகாட்டப்பட்ட பகுப்பாய்வு தியானம்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
நான்கு அளவற்றவற்றை வளர்ப்பது

நமது எதிரிகள் மீது இரக்கம் காட்டும் தியானம்

நாம் சிரமப்படுபவர்கள் அல்லது யாரிடம் இரக்கத்தை வளர்த்துக் கொள்ள வழிகாட்டப்பட்ட பகுப்பாய்வு தியானம்…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
நான்கு அளவற்றவற்றை வளர்ப்பது

மெட்டா மற்றும் பாதுகாப்பு பற்றிய தியானம்

அன்பான இரக்கம் அல்லது மெட்டா பற்றிய வழிகாட்டப்பட்ட பகுப்பாய்வு தியானம், நண்பர்கள், எதிரிகளுக்கு பாதுகாப்பை வழங்குவதில் கவனம் செலுத்துகிறது…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
நான்கு அளவற்றவற்றை வளர்ப்பது

இரக்கத்துடன் பதிலளிப்பதில் தியானம்

மற்றவர்களுடனான உறவுகள் மற்றும் தொடர்புகளுக்கு அதிக இரக்கத்தைக் கொண்டுவர உதவும் வழிகாட்டப்பட்ட தியானம்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்