வணக்கத்திற்குரிய துப்டன் சோனி

வண. துப்டன் சோனி திபெத்திய பௌத்த பாரம்பரியத்தில் ஒரு கன்னியாஸ்திரி. அவர் ஸ்ரவஸ்தி அபே நிறுவனரும் மடாதிபதியுமான வெனனிடம் படித்துள்ளார். 1996 ஆம் ஆண்டு முதல் துப்டென் சோட்ரான். அவர் அபேயில் வசித்து வருகிறார், அங்கு அவர் 2008 இல் புதிய நியமனம் பெற்றார். அவர் 2011 இல் தைவானில் உள்ள ஃபோ குவாங் ஷானில் முழு அர்ச்சகத்தைப் பெற்றார். சோனி, யூனிடேரியன் யுனிவர்சலிஸ்ட் சர்ச்சில் ஆஃப் ஸ்போகேன் மற்றும் எப்போதாவது மற்ற இடங்களிலும் பௌத்தம் மற்றும் தியானத்தைப் போதிக்கிறார்.

இடுகைகளைக் காண்க

துறவு வாழ்க்கை 2022 ஆய்வு

நான் நல்லவனா?

ஸ்ரவஸ்தி அபேயின் ஸ்தாபக மதிப்புகளைப் பயன்படுத்தி போதாமை உணர்வுகளை எதிர்கொள்ளலாம்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
தொகுதி 3 சம்சாரம், நிர்வாணம் மற்றும் புத்தர் இயல்பு

உண்மையான துஹ்காவின் விமர்சனம்

அத்தியாயம் 2 ஐ மதிப்பாய்வு செய்தல், உண்மையான துஹ்கா தொடர்பான பகுதிகளை உள்ளடக்கிய இருப்பு பகுதிகளை உள்ளடக்கியது மற்றும்…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
மெடிசின் புத்தர் வீக்லாங் ரிட்ரீட் 2021

மருத்துவம் புத்தர் பின்வாங்கல்: கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள்

மறுபிறப்பு, மந்திரங்கள், உள்ளிட்ட மருத்துவ புத்தர் பயிற்சி மற்றும் தர்ம நடைமுறை தலைப்புகள் குறித்த கேள்விகளுக்கான பதில்கள்...

இடுகையைப் பார்க்கவும்
தொகுதி 2 பௌத்த நடைமுறையின் அடித்தளம்

அத்தியாயம் 10 இன் மதிப்பாய்வு

அத்தியாயம் 10 ஐ மதிப்பாய்வு செய்தல், கர்மா என்றால் என்ன மற்றும் கர்மாவின் பொதுவான பண்புகள் பற்றி விவாதிக்கிறது.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
வழிகாட்டப்பட்ட தியானங்கள்

எட்டு உலக கவலைகள் பற்றிய தியானம்

தர்ம நடைமுறையில் இருந்து திசைதிருப்பும் இணைப்புகள் மற்றும் வெறுப்புகள் பற்றிய வழிகாட்டப்பட்ட தியானம்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
நான்கு அளவற்றவற்றை வளர்ப்பது

இரக்க உத்வேகம் பற்றிய தியானம்

மக்கள் மற்றும் குணங்களை பிரதிபலிக்கும் ஒரு வழிகாட்டியான தியானம், வளர்ச்சிக்கு உதவுவதற்கு ஊக்கமளிக்கிறது…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
தொகுதி 2 பௌத்த நடைமுறையின் அடித்தளம்

அத்தியாயம் 4 இன் மதிப்பாய்வு

அத்தியாயம் 4 ஐ மதிப்பாய்வு செய்தல், ஆன்மீக வழிகாட்டியை எவ்வாறு தேர்வு செய்வது, ஆன்மீக வழிகாட்டி எவ்வாறு வழிகாட்டுகிறார்...

இடுகையைப் பார்க்கவும்