செப் 13, 2020

சமீபத்திய இடுகைகள்

வெனரபிள் துப்டன் சோட்ரானின் கற்பித்தல் காப்பகத்தில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளையும் காண்க.

ஒரு மரத்தடியில் மடியில் மலர் மாலையுடன் கூடிய பீடத்தில் குவான் யின் சிலை.
37 போதிசத்துவர்களின் நடைமுறைகள்

போதிசத்துவர்களின் 37 நடைமுறைகள்: வசனங்கள் 5-9

இந்த வாழ்க்கையில் என்ன அர்த்தமுள்ளது என்பதைப் பற்றி சிந்திக்க உதவும் வசனங்களின் வர்ணனை மற்றும்…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
ஒரு திறந்த இதயம் கொண்ட வாழ்க்கை

இரக்க சிந்தனை மற்றும் மனநிலை

இரக்கத்தை வளர்ப்பதற்கு, பயனுள்ள மற்றும் யதார்த்தமான சிந்தனை வழிகளை வளர்த்து, தவிர்க்க விரும்புகிறோம்...

இடுகையைப் பார்க்கவும்
ஏழு-புள்ளி மனப் பயிற்சி

மனப் பயிற்சியின் கடமைகள்

மனப் பயிற்சியின் ஆறாவது புள்ளியில் கற்பித்தல்: அர்ப்பணிப்புகள் மற்றும் உறுதிமொழிகள்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்