जागृति पोडकास्टको मार्गका चरणहरू

Apple Podcasts, Google Podcasts, वा TuneIn रेडियोमा ट्यून इन गर्नुहोस्।

जागृति पोडकास्टको पथको चरणहरूमा सबै पोस्टहरू

गोम्चेन लामरिम

तीन प्रकारको बल

तीन प्रकारका तरिकाहरू सिकाउँदा हामी दृढताको पूर्णता अभ्यास गर्न सक्छौं

पोष्ट हेर्नुहोस्
गोम्चेन लामरिम

दृढताको पूर्णता

विनाशकारी मानसिक कार्यहरू अन्वेषण गरेर आधुनिक गैर-गुणहरूमा छलफल समाप्त गर्दै र सुरु गर्दै ...

पोष्ट हेर्नुहोस्
गोम्चेन लामरिम

आज अगुणताका दस मार्गहरूमा थप

गैर-सद्गुणका दस मार्गहरूमा निरन्तरता किनभने तिनीहरू हाम्रो आधुनिक युगसँग सम्बन्धित छन्, ध्यान केन्द्रित गर्दै...

पोष्ट हेर्नुहोस्
गोम्चेन लामरिम

आज अगुणताका दश मार्गहरू

कसरी आधुनिक चिकित्सकहरूले हाम्रो आधुनिक सन्दर्भको ढाँचा भित्रको जटिलता बुझ्न सक्छन्...

पोष्ट हेर्नुहोस्
गोम्चेन लामरिम

नैतिक आचरणको पूर्णता

आदरणीय थुब्तेन चोन्नीले गैर-सद्भावपूर्ण व्यवहारका दस मार्गहरू कसरी बुझ्ने भनेर सिकाउनुहुन्छ र…

पोष्ट हेर्नुहोस्
गोम्चेन लामरिम

उदारता को पूर्णता

आदरणीय तेन्जिन त्सेपालले उदारताको पूर्णता र हामी कसरी सम्बन्धित हुन सक्छौं भनेर सिकाउनुहुन्छ।

पोष्ट हेर्नुहोस्
गोम्चेन लामरिम

छवटा दूरगामी अभ्यासहरू

आदरणीय थुबटेन सेम्की छवटा दूरगामी अभ्यासहरूमा सिकाउँछन्, तिनीहरू किन छन् भन्नेमा केन्द्रित छन् ...

पोष्ट हेर्नुहोस्
गोम्चेन लामरिम

सहायक बोधिसत्व नैतिक अवरोधहरू 35-39

अरूलाई फाइदा पुऱ्‍याउने नैतिकतासँग सम्बन्धित सहायक बोधिसत्व नैतिक अवरोधहरूमा सिकाउने।

पोष्ट हेर्नुहोस्
गोम्चेन लामरिम

सहायक बोधिसत्व नैतिक अवरोधहरू 25-34

दूरगामी दृढतासँग सम्बन्धित सहायक बोधिसत्व नैतिक प्रतिबन्धहरू समाप्त गर्दै र सम्बन्धित विषयहरूमा शिक्षण…

पोष्ट हेर्नुहोस्
गोम्चेन लामरिम

सहायक बोधिसत्व नैतिक अवरोधहरू 21-25

रमाइलो प्रयास र ध्यान एकाग्रताको हाम्रो अभ्यासलाई समर्थन गर्ने नैतिक संयममा सिकाउने।

पोष्ट हेर्नुहोस्
गोम्चेन लामरिम

सहायक बोधिसत्व नैतिक अवरोधहरू 19-20

सहायक बोधिसत्व नैतिक संयमहरू सिकाउँदै, दृढताको दूरगामी अभ्याससँग सम्बन्धितहरूलाई कभर गर्दै।

पोष्ट हेर्नुहोस्