अगस्ट 4, 2017

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

गोम्चेन लामरिम

छवटा दूरगामी अभ्यासहरू

आदरणीय थुबटेन सेम्की छवटा दूरगामी अभ्यासहरूमा सिकाउँछन्, तिनीहरू किन छन् भन्नेमा केन्द्रित छन् ...

पोष्ट हेर्नुहोस्
मठ जीवन २०१३ को अन्वेषण गर्दै

अपेक्षा राखेर काम गर्ने

झूटा अपेक्षाहरू हामी संग समन्वयमा पुग्न सक्छौं, र पार गर्न आत्म-करुणा अभ्यासको महत्त्व ...

पोष्ट हेर्नुहोस्