जागृति पोडकास्टको मार्गका चरणहरू

Apple Podcasts, Google Podcasts, वा TuneIn रेडियोमा ट्यून इन गर्नुहोस्।

जागृति पोडकास्टको पथको चरणहरूमा सबै पोस्टहरू

गोम्चेन लामरिम

बोधिसत्व नैतिक प्रतिबन्ध 5-10

आधुनिक समयको नैतिक दुविधाको सम्बन्धमा बोधिसत्व उपदेशहरूको चर्चा।

पोष्ट हेर्नुहोस्
गोम्चेन लामरिम

महत्वाकांक्षी र संलग्न बोधिचित्ताका लागि सिद्धान्तहरू

आकांक्षी बोधिचित्तका लागि उपदेशहरू र बोधिसत्व नैतिक अवरोधहरूको व्याख्या सुरु गर्ने।

पोष्ट हेर्नुहोस्
गोम्चेन लामरिम

आकांक्षी बोधचित्ता

लिने र दिने ध्यानको शिक्षा समाप्त गर्दै र महत्वाकांक्षी बोधचित्तका उपदेशहरू जारी राख्दै।

पोष्ट हेर्नुहोस्
गोम्चेन लामरिम

सबै भावुक प्राणीहरूलाई दिने

लिने र दिने ध्यानमा जस्तै सबै भावुक प्राणीहरू र पवित्र प्राणीहरूलाई कसरी दिने।

पोष्ट हेर्नुहोस्
गोम्चेन लामरिम

हाम्रो शरीर संवेदनशील प्राणीहरूलाई अर्पण गर्दै

मानसिक रूपमा हाम्रो शरीरलाई दिनको लागि "आनन्द र साहसमा प्रतिकूलतालाई रूपान्तरण" बाट सिकाउँदै...

पोष्ट हेर्नुहोस्
गोम्चेन लामरिम

व्यापक दिने

"आनन्द र साहसमा प्रतिकूलतालाई रूपान्तरण गर्दै" पुस्तकबाट पढ्दै को दिने पक्षमा…

पोष्ट हेर्नुहोस्
गोम्चेन लामरिम

आत्मकेन्द्रितताका बेफाइदाहरू

मानसिक अवस्थाहरूको खाली प्रकृतिको अनुसन्धान गर्दै, कसरी आत्मकेन्द्रितता हाम्रो जीवनमा सञ्चालन हुन्छ, र…

पोष्ट हेर्नुहोस्
गोम्चेन लामरिम

आत्मकेन्द्रितता र पाँच निर्णय

आत्मकेन्द्रितताको बेफाइदा र आफू र अरूलाई बराबरी गरेपछि लिने पाँचवटा निर्णयहरू।

पोष्ट हेर्नुहोस्