जागृति पोडकास्टको मार्गका चरणहरू

Apple Podcasts, Google Podcasts, वा TuneIn रेडियोमा ट्यून इन गर्नुहोस्।

जागृति पोडकास्टको पथको चरणहरूमा सबै पोस्टहरू

गोम्चेन लामरिम

आत्मकेन्द्रितताका बेफाइदाहरू

मानसिक अवस्थाहरूको खाली प्रकृतिको अनुसन्धान गर्दै, कसरी आत्मकेन्द्रितता हाम्रो जीवनमा सञ्चालन हुन्छ, र…

पोष्ट हेर्नुहोस्
गोम्चेन लामरिम

आत्मकेन्द्रितता र पाँच निर्णय

आत्मकेन्द्रितताको बेफाइदा र आफू र अरूलाई बराबरी गरेपछि लिने पाँचवटा निर्णयहरू।

पोष्ट हेर्नुहोस्
गोम्चेन लामरिम

महान संकल्प र बोधचित्त

सात बुँदे कारण र प्रभावको अन्तिम दुई चरण बोधिचित्त उत्पन्न गर्न निर्देशन दिइएको छ।

पोष्ट हेर्नुहोस्