நிலையற்ற தன்மையுடன் வாழ்வது

நம்முடைய சொந்த மற்றும் பிறரின் முதுமை, நோய் மற்றும் இறப்பு போன்ற அனுபவங்களை எதிர்கொள்ளும்போது தர்மத்தைப் பயன்படுத்துதல்.

நிரந்தரமற்ற வாழ்வில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளும்

வெனரபிள் துப்டன் சோட்ரான் இடுப்பு அறுவை சிகிச்சையில் இருந்து மீண்ட பிறகு கரும்புடன் நடக்கிறார்.
நிலையற்ற தன்மையுடன் வாழ்வது

போதிசிட்டாவுடன் அறுவை சிகிச்சை

புனித சோட்ரான் தனது சமீபத்திய அறுவை சிகிச்சைக்கு எவ்வாறு தயாரானார் என்பதைப் பற்றி பேசுகிறார்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
அமைதியான வாழ்க்கை, அமைதியான இறக்கும் பின்வாங்கல்கள்

மரணத்திற்கு எப்படி தயார் செய்வது

மரணத்திற்கு நம்மை எவ்வாறு தயார்படுத்துவது, ஐந்து சக்திகள் மற்றும் கேள்விகளுக்கு பதிலளிப்பது பற்றி கற்பித்தல்…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
அமைதியான வாழ்க்கை, அமைதியான இறக்கும் பின்வாங்கல்கள்

மரணத்தின் தவிர்க்க முடியாத தியானம்

மரணத்தை மையமாகக் கொண்ட ஒன்பது புள்ளிகள் கொண்ட தியானத்தில் முதல் மூன்று புள்ளிகளில் வழிகாட்டப்பட்ட தியானம்...

இடுகையைப் பார்க்கவும்
அமைதியான வாழ்க்கை, அமைதியான இறக்கும் பின்வாங்கல்கள்

மரணத்தின் தவிர்க்க முடியாத தன்மை

தவிர்க்க முடியாத தன்மையை மையமாகக் கொண்டு மரணம் குறித்த ஒன்பது புள்ளிகள் கொண்ட தியானத்தின் முதல் மூன்று புள்ளிகளை உள்ளடக்கியது…

இடுகையைப் பார்க்கவும்