नागार्जुनको बहुमूल्य माला

मा टिप्पणीहरू राजाको लागि सल्लाहको बहुमूल्य माला नागार्जुन द्वारा।

नागार्जुनको बहुमूल्य मालामा सबै पोस्टहरू

खेनसुर जम्पा तेग्चोग क्यामेरा हेरेर मुस्कुराउँछन्।
खेन्सुर जाम्पा तेगचोक द्वारा शिक्षा

प्रेम, करुणा र बुद्धि

यो तीन उच्च प्रशिक्षण (अनुशासन, ध्यान र बुद्धि) को माध्यम बाट हो कि हामी विजय हासिल गर्छौं ...

पोष्ट हेर्नुहोस्
खेनसुर जम्पा तेग्चोग क्यामेरा हेरेर मुस्कुराउँछन्।
खेन्सुर जाम्पा तेगचोक द्वारा शिक्षा

मन र त्याग

"फोहोर दिमाग:" कसरी यसले हामीलाई अनगिन्ती पुनर्जन्महरूमा चक्रीय अस्तित्वमा फर्काइरहन्छ, र...

पोष्ट हेर्नुहोस्
खेनसुर जम्पा तेग्चोग क्यामेरा हेरेर मुस्कुराउँछन्।
खेन्सुर जाम्पा तेगचोक द्वारा शिक्षा

परिचय

नागार्जुनको जीवन इतिहास, चक्रीय अस्तित्व, कर्म, बोधचित्त र अर्थको बारेमा परिचयात्मक शिक्षण…

पोष्ट हेर्नुहोस्
खेनसुर जम्पा तेग्चोग क्यामेरा हेरेर मुस्कुराउँछन्।
खेन्सुर जाम्पा तेगचोक द्वारा शिक्षा

दुई सत्य

जबकि सबै चीजहरू खाली छन् र अंतर्निहित अस्तित्व बिना तिनीहरू अझै पनि एक मा अवस्थित छन् ...

पोष्ट हेर्नुहोस्