పాడ్‌కాస్ట్ మేల్కొల్పడానికి మార్గం యొక్క దశలు

Apple Podcasts, Google Podcasts లేదా TuneIn రేడియోలో ట్యూన్ చేయండి.

పాడ్‌క్యాస్ట్ మేల్కొల్పడానికి మార్గం యొక్క దశల్లోని అన్ని పోస్ట్‌లు

గోమ్చెన్ లామ్రిమ్

మనోబలం మూడు రకాలు

మూడు రకాల మార్గాలపై బోధించడం ద్వారా మనం ధైర్యం యొక్క పరిపూర్ణతను సాధించవచ్చు

పోస్ట్ చూడండి
గోమ్చెన్ లామ్రిమ్

ధైర్యం యొక్క పరిపూర్ణత

విధ్వంసక మానసిక చర్యలను అన్వేషించడం మరియు ప్రారంభించడం ద్వారా ఆధునిక ధర్మాలు కాని వాటిపై చర్చను ముగించడం...

పోస్ట్ చూడండి
గోమ్చెన్ లామ్రిమ్

ఈ రోజు ధర్మం లేని పది మార్గాలపై మరిన్ని

మన ఆధునిక యుగానికి సంబంధించిన పది ధర్మం కాని మార్గాలపై కొనసాగింపు, దృష్టి...

పోస్ట్ చూడండి
గోమ్చెన్ లామ్రిమ్

నేటి ధర్మం లేని పది మార్గాలు

ఆధునిక అభ్యాసకులు మన ఆధునిక సందర్భం యొక్క సంక్లిష్టతను ఫ్రేమ్‌వర్క్‌లో ఎలా అర్థం చేసుకోగలరు…

పోస్ట్ చూడండి
గోమ్చెన్ లామ్రిమ్

నైతిక ప్రవర్తన యొక్క పరిపూర్ణత

గౌరవనీయులైన థబ్టెన్ చోనీ ధర్మం లేని ప్రవర్తన యొక్క పది మార్గాలను ఎలా అర్థం చేసుకోవాలో బోధిస్తున్నారు మరియు...

పోస్ట్ చూడండి
గోమ్చెన్ లామ్రిమ్

దాతృత్వం యొక్క పరిపూర్ణత

గౌరవనీయులైన టెన్జిన్ త్సేపాల్ దాతృత్వం యొక్క పరిపూర్ణత గురించి మరియు మనం ఎలా సంబంధం కలిగి ఉండగలం అనే దానిపై బోధిస్తారు…

పోస్ట్ చూడండి
గోమ్చెన్ లామ్రిమ్

ఆరు సుదూర అభ్యాసాలు

వెనరబుల్ థబ్టెన్ సెమ్కీ ఆరు సుదూర అభ్యాసాలపై బోధిస్తాడు, అవి ఎందుకు అనే దానిపై దృష్టి సారిస్తుంది…

పోస్ట్ చూడండి
గోమ్చెన్ లామ్రిమ్

సహాయక బోధిసత్వ నైతిక నియంత్రణలు 35-39

ఇతరులకు ప్రయోజనం కలిగించే నీతితో అనుబంధించబడిన సహాయక బోధిసత్వ నైతిక నియంత్రణలపై బోధించడం.

పోస్ట్ చూడండి
గోమ్చెన్ లామ్రిమ్

సహాయక బోధిసత్వ నైతిక నియంత్రణలు 25-34

సుదూర దృఢత్వానికి సంబంధించిన సహాయక బోధిసత్వ నైతిక నియంత్రణలను పూర్తి చేయడం మరియు సంబంధిత వాటిపై బోధించడం...

పోస్ట్ చూడండి
గోమ్చెన్ లామ్రిమ్

సహాయక బోధిసత్వ నైతిక నియంత్రణలు 21-25

సంతోషకరమైన ప్రయత్నం మరియు ధ్యాన ఏకాగ్రత యొక్క మన అభ్యాసానికి మద్దతు ఇచ్చే నైతిక నిగ్రహంపై బోధించడం.

పోస్ట్ చూడండి
గోమ్చెన్ లామ్రిమ్

సహాయక బోధిసత్వ నైతిక నియంత్రణలు 19-20

సహాయక బోధిసత్వ నైతిక నియంత్రణలను బోధించడం, ధైర్యం యొక్క సుదూర అభ్యాసానికి సంబంధించిన వాటిని కవర్ చేయడం.

పోస్ట్ చూడండి