37 బోధిసత్వాల అభ్యాసాలు

గైల్సే టోగ్‌మే జాంగ్పో రచించిన "బోధిసత్వాల 37 అభ్యాసాలు"పై వ్యాఖ్యానాలు.

బోధిసత్వాల 37 అభ్యాసాలలోని అన్ని పోస్ట్‌లు

మీరు అనుకున్న ప్రతిదాన్ని నమ్మవద్దు

"నువ్వు అనుకున్నదంతా నమ్మకు...

"బోధిసత్వాల యొక్క 37 అభ్యాసాలు" యొక్క శ్లోకాలు మన విధానాన్ని మార్చడానికి అభ్యాసాలను వివరిస్తాయి…

పోస్ట్ చూడండి
మీరు అనుకున్న ప్రతిదాన్ని నమ్మవద్దు

మా ఘనతను అంకితం చేస్తున్నాము

సద్గుణ చర్యలు మరియు ఆధ్యాత్మిక సాధన యొక్క యోగ్యతను అంకితం చేయడానికి మనస్సుకు శిక్షణ ఇవ్వడం. దీనితో అంకితం చేస్తోంది…

పోస్ట్ చూడండి
మీరు అనుకున్న ప్రతిదాన్ని నమ్మవద్దు

మైండ్ఫుల్నెస్

మన విలువలకు అనుగుణంగా పనిచేయడానికి ఆలోచనలు మరియు భావాలను సంపూర్ణంగా పాటించడం, వర్తింపజేయడం...

పోస్ట్ చూడండి
మీరు అనుకున్న ప్రతిదాన్ని నమ్మవద్దు

చెడు అలవాట్లను దూరం చేయడం

మన కలతపెట్టే భావోద్వేగాలతో పని చేయడంలో మనకు సహాయం చేయడంలో సంపూర్ణత మరియు ఆత్మపరిశీలన అవగాహన పాత్ర.

పోస్ట్ చూడండి
మీరు అనుకున్న ప్రతిదాన్ని నమ్మవద్దు

మా పెదాలను జిప్ చేయడం

కఠోరమైన పదాలను నివారించడం వల్ల మనకే మేలు జరుగుతుంది, ఇతరులకు హాని జరగకుండా చేస్తుంది మరియు ఆరోగ్యకరమైన సంబంధాలను పెంపొందిస్తుంది.

పోస్ట్ చూడండి
మీరు అనుకున్న ప్రతిదాన్ని నమ్మవద్దు

కీర్తి మరియు ప్రతిఫలం

మనం ప్రతిఫలాన్ని మరియు గౌరవాన్ని కోరుకున్నప్పుడు మనం కోరుకున్నది పొందేందుకు ఇతరులను తారుమారు చేయవచ్చు.

పోస్ట్ చూడండి
మీరు అనుకున్న ప్రతిదాన్ని నమ్మవద్దు

"నువ్వు అనుకున్నదంతా నమ్మకు...

విభిన్న దృక్కోణం నుండి పరిస్థితులను చూడటానికి వ్యక్తులు ధర్మాన్ని ఎలా ఉపయోగించారు అనే వ్యక్తిగత కథనాలు,...

పోస్ట్ చూడండి
మీరు అనుకున్న ప్రతిదాన్ని నమ్మవద్దు

అంతర్గత న్యాయమూర్తి మరియు జ్యూరీ

ఇతరులలోని లోపాలను ఎత్తి చూపే మరియు వాటికి సంబంధించిన తీర్పునిచ్చే, విమర్శనాత్మకమైన మనస్సును మనం మార్చగలము...

పోస్ట్ చూడండి
మీరు అనుకున్న ప్రతిదాన్ని నమ్మవద్దు

సుదూర జ్ఞానం

అజ్ఞానాన్ని తొలగించడానికి ఇతర సుదూర అభ్యాసాలతో జ్ఞానం ఎలా కలిసిపోయింది, దీనికి కారణం…

పోస్ట్ చూడండి
మీరు అనుకున్న ప్రతిదాన్ని నమ్మవద్దు

ధ్యానం: ప్రశాంతతను పెంపొందించడం

ధ్యాన ప్రశాంతత యొక్క ఉద్దేశ్యం మరియు దానిని అభివృద్ధి చేయడానికి అడ్డంకులను అధిగమించడానికి విరుగుడులు.

పోస్ట్ చూడండి
మీరు అనుకున్న ప్రతిదాన్ని నమ్మవద్దు

సంతోషకరమైన ప్రయత్నం

సంతోషకరమైన ప్రయత్నం ద్వారా మనం మంచి లక్షణాలను పెంపొందించుకుంటాము మరియు మూడు రకాల సోమరితనాన్ని అధిగమిస్తాము...

పోస్ట్ చూడండి