பாதையின் மூன்று முக்கிய அம்சங்கள்

துறவு, போதிசிட்டா மற்றும் ஞானத்தை வளர்ப்பதில் லாமா சோங்கபாவின் உரையின் போதனைகள்.

பாதையின் மூன்று முக்கிய அம்சங்களில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளும்

தியானத்தில் இருப்பவர்.
பாதையின் மூன்று முக்கிய அம்சங்கள்

தன்னையும் மற்றவர்களையும் பரிமாறிக்கொள்வது

மற்றவர்களின் மகிழ்ச்சியை நம் மகிழ்ச்சிக்கு மேல் வைக்கக் கற்றுக்கொண்டால், அதை அழிக்கத் தொடங்குகிறோம்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
ஒரு முகாமில் தியானம் செய்யும் பெண்.
பாதையின் மூன்று முக்கிய அம்சங்கள்

எடுத்து கொடுப்பது

தியானம் அல்லது டோங்லென் எடுத்துக்கொள்வது மற்றும் கொடுப்பது, நம்மையே முதன்மைப்படுத்தும் நமது வழக்கமான அணுகுமுறையை மாற்றியமைக்கிறது.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
ஒரு கை கடிகாரத்தை வைத்திருக்கும் ஒரு கை மற்றும் பின்னணியில் ஒரு எலும்புக்கூடு தலை.
அர்த்தமுள்ள வாழ்க்கை வாழ்வது

மரணத்தின் போது என்ன முக்கியம்

நமது சொந்த மரணத்தை கற்பனை செய்வதில் வழிகாட்டப்பட்ட தியானம். மரணத்திற்கு தயாராகும் விதத்தில் பயிற்சி செய்வது எப்படி...

இடுகையைப் பார்க்கவும்
இளவரசர் சித்தார்த்தன் தன் முடியை வெட்டிய மஞ்சள் சட்டம், அவனது துறவின் அடையாளமாக.
பாதையின் மூன்று முக்கிய அம்சங்கள்

துறப்பதன் நன்மைகள்

தொடக்க வசனங்களை விளக்குகிறது, மற்றும் துறவின் முக்கியத்துவத்தையும் நன்மைகளையும் விளக்குகிறது. துறவு என்ன என்பதை தெளிவுபடுத்துகிறது...

இடுகையைப் பார்க்கவும்
வணக்கத்திற்குரிய தர்பா வணக்கத்தலைவர் மற்றும் பிற துறவிகளால் தனது தலையை மொட்டையடிக்கிறார்.
பாதையின் மூன்று முக்கிய அம்சங்கள்

துறத்தல் மற்றும் போதிசிட்டா

நம் வாழ்வின் மாயையான மகிழ்ச்சியில் நாம் புரிந்துகொள்வதை முடித்துக் கொள்ளலாம் மற்றும் கற்றுக்கொள்ளலாம்…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
லாமா சோங்கபாவின் சிலை மற்றும் பலிபீடம்.
பாதையின் மூன்று முக்கிய அம்சங்கள்

சரியான பார்வையை வளர்ப்பது

வெறுமையை தியானிப்பதன் முக்கியத்துவம். அறியாமை எவ்வாறு துன்பத்திற்கு இட்டுச் செல்கிறது மற்றும் ஞானம் துன்பத்தை நீக்குகிறது...

இடுகையைப் பார்க்கவும்
பாதையின் மூன்று முக்கிய அம்சங்கள்

உள்ளார்ந்த இருப்பை மறுப்பது

சுயநலமின்மையின் மூன்று நிலைகள். வழக்கமான மற்றும் இறுதி உண்மைகள். சார்ந்து மூன்று நிலைகள் எழுகின்றன.

இடுகையைப் பார்க்கவும்