బౌద్ధ ప్రపంచ దృష్టికోణం

ప్రధాన బౌద్ధ భావనల యొక్క అవలోకనం: ఆర్యల యొక్క నాలుగు సత్యాలు, పునర్జన్మ, కర్మ, ఆశ్రయం మరియు మరిన్ని.

బౌద్ధ ప్రపంచ దృష్టిలో అన్ని పోస్ట్‌లు

ఒక మందిరంలో బుద్ధుని స్థితి.
మూడు ఆభరణాలలో ఆశ్రయం

ఆశ్రయం పొందడం మరియు ఐదు సూత్రాలు

ఆశ్రయం పొందడం మరియు క్రైస్తవ బాప్టిజం వేడుక మధ్య వ్యత్యాసం, అలాగే లేదా...

పోస్ట్ చూడండి
ప్లేస్‌హోల్డర్ చిత్రం
ఆర్యులకు నాలుగు సత్యాలు

నాలుగు గొప్ప సత్యాలు

బాధ యొక్క సత్యాలు మరియు బాధలకు కారణాలు, మరియు సరైన ప్రేరణను పెంపొందించడం…

పోస్ట్ చూడండి
పదాలతో కూడిన కాగితం: మీరు నా మనస్సును చదవగలరా?, తాడుకు క్లిప్ చేయండి.
పునర్జన్మ ఎలా పనిచేస్తుంది

మనస్సు, పునర్జన్మ మరియు విముక్తి

మరణం తర్వాత మైండ్‌స్ట్రీమ్ కంటిన్యూమ్‌కు ఏమి జరుగుతుంది మరియు ప్రభావితం చేసే కారణాలు మరియు పరిస్థితులు...

పోస్ట్ చూడండి
ప్లేస్‌హోల్డర్ చిత్రం
ఆధ్యాత్మిక గురువు యొక్క లక్షణాలు

బుద్ధి జీవుల కోసం పనిచేస్తున్నారు

అన్ని జీవుల ప్రయోజనం కోసం ఆధ్యాత్మిక ఉపాధ్యాయులు పని చేసే అనేక మార్గాలు.

పోస్ట్ చూడండి
సీసారా, అబ్బేలో అతిథి, నీటి గిన్నెలు ఖాళీ చేస్తున్నాడు.
మూడు ఆభరణాలలో ఆశ్రయం

శరణాగతి సాధన కోసం శుద్ధి చేయడం

శుద్దీకరణ ఎందుకు అవసరం; ఆధ్యాత్మిక గురువులు, బుద్ధులు, ధర్మం, ఆశ్రయం పొందే పద్ధతులు...

పోస్ట్ చూడండి
ప్లేస్‌హోల్డర్ చిత్రం
మూడు ఆభరణాలలో ఆశ్రయం

సిలా లేని జీవితం బ్రేకులు లేని కారు లాంటిది

థెరవాదన్ దృక్కోణం నుండి సిల లేదా నైతిక ప్రవర్తన యొక్క ప్రాముఖ్యత.

పోస్ట్ చూడండి
ప్లేస్‌హోల్డర్ చిత్రం
మూడు ఆభరణాలలో ఆశ్రయం

శరణాలయం

మనం ఆశ్రయం పొందే కారణాన్ని, మనం ఆధారపడిన విషయాల పరిశీలన…

పోస్ట్ చూడండి
ప్లేస్‌హోల్డర్ చిత్రం
మూడు ఆభరణాలలో ఆశ్రయం

ఆశ్రయం సమూహాలు

ధర్మ సమూహాలను ప్రత్యేకంగా లక్ష్యంగా చేసుకుని, ఆశ్రయం తీసుకోవడానికి గల కారణాలు మరియు ఎలా నిర్వహించాలి మరియు...

పోస్ట్ చూడండి