ஸ்ரவஸ்தி அபேயில் சாந்திதேவா போதனைகள்

வணக்கத்திற்குரிய துப்டன் சோட்ரான் அவர்களின் தற்போதைய போதனைகள் போதிசத்துவரின் செயல்களில் ஈடுபடுதல்.

ஸ்ரவஸ்தி அபேயில் உள்ள சாந்திதேவா போதனைகளில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளும்

ஸ்ரவஸ்தி அபேயில் சாந்திதேவா போதனைகள்

ஆக்கிரமிப்பு, ஆணவம் மற்றும் வெறுப்பு

நாம் விரும்புவதைப் பெற விரும்பும் நமது ஆதிக்கம் செலுத்தும், ஆக்ரோஷமான பக்கத்துடன் எவ்வாறு செயல்படுவது…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
ஸ்ரவஸ்தி அபேயில் சாந்திதேவா போதனைகள்

சுயநலத்தின் தவறுகள்

சுயநலம் எப்படி நம் வாழ்வில் பிரச்சனைகளை உருவாக்குகிறது, மற்றும் சுய பரிமாற்றத்தின் உண்மையான முறை மற்றும்...

இடுகையைப் பார்க்கவும்
ஸ்ரவஸ்தி அபேயில் சாந்திதேவா போதனைகள்

உடலுடன் இணைந்த ஆபத்து

உடலுடனான பற்றுதல் எவ்வாறு தீங்கு விளைவிக்கும் மற்றும் நெறிமுறையற்ற செயல்களுக்கு வழிவகுக்கும்

இடுகையைப் பார்க்கவும்
ஸ்ரவஸ்தி அபேயில் சாந்திதேவா போதனைகள்

பிறர் நலனை இயற்றுதல்

தன்னையும் பிறரையும் எவ்வாறு பரிமாறிக் கொள்வது என்பதை விளக்கும் சாந்திதேவாவின் வசனங்கள் பற்றிய வர்ணனை.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
ஸ்ரவஸ்தி அபேயில் சாந்திதேவா போதனைகள்

ஒரு போதிசத்துவரின் பணிவு

மற்றவர்களின் துன்பங்களைப் போக்குவதில் ஒரு போதிசத்துவரின் மகிழ்ச்சி மற்றும் பணிவு ஆகியவற்றை வளர்ப்பது பற்றிய வசனங்களுக்கு விளக்கம்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்