சித்திரை 20, 2023

சமீபத்திய இடுகைகள்

வெனரபிள் துப்டன் சோட்ரானின் கற்பித்தல் காப்பகத்தில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளையும் காண்க.

ஸ்ரவஸ்தி அபேயில் சாந்திதேவா போதனைகள்

உடலுடன் இணைந்த ஆபத்து

உடலுடனான பற்றுதல் எவ்வாறு தீங்கு விளைவிக்கும் மற்றும் நெறிமுறையற்ற செயல்களுக்கு வழிவகுக்கும்

இடுகையைப் பார்க்கவும்