Tom 2 Podstawy praktyki buddyjskiej

Nauki o czterech pieczęciach, rzetelne poznanie, dotyczące duchowego mentora, umierania i odradzania się oraz karmy.

Wszystkie posty w tomie 2 Podstawy praktyki buddyjskiej

Tom 2 Podstawy praktyki buddyjskiej

Przegląd cennego ludzkiego życia

Przeglądam Rozdział 8, omawiając 8 wolności i 10 fortun potrzebnych do cennego ludzkiego życia.

Zobacz post
Tom 2 Podstawy praktyki buddyjskiej

Przegląd rozdziału 7

Przeglądając rozdział 7, prowadząc medytację nad naturą umysłu i dyskusję…

Zobacz post
Tom 2 Podstawy praktyki buddyjskiej

Przegląd rozdziału 6

Przeglądając Rozdział 6, omawiając różne rodzaje mediacji i prowadząc medytację analityczną oraz…

Zobacz post
Tom 2 Podstawy praktyki buddyjskiej

Przegląd rozdziału 5

Przeglądając rozdział 5, prowadząc dyskusję o tym, jak rozwijać zaufanie i szacunek wobec duchowych…

Zobacz post
Tom 2 Podstawy praktyki buddyjskiej

Przegląd rozdziału 4

Przeglądając Rozdział 4, omawiając, jak wybrać duchowego mentora, jak duchowy mentor prowadzi…

Zobacz post
Tom 2 Podstawy praktyki buddyjskiej

Przegląd rozdziału 3

Przeglądając rozdział 3 omawiający pięć skupisk i czynniki cnotliwego umysłu wraz z przykładami.

Zobacz post
Tom 2 Podstawy praktyki buddyjskiej

Przegląd rozdziału 2

Przeglądając Rozdział 2, prowadząc dyskusję na temat trzech rodzajów zjawisk i różnych rodzajów…

Zobacz post
Tom 2 Podstawy praktyki buddyjskiej

Przegląd czterech pieczęci

Przeglądam Rozdział 1, omawiając cztery pieczęcie, trzy rodzaje dukkha i pustkę.

Zobacz post
Tom 2 Podstawy praktyki buddyjskiej

Kiedy karma dojrzewa

Nauczanie z rozdziału 11, opisujące, w którym karma życia dojrzewa w oparciu o różne czynniki…

Zobacz post
Tom 2 Podstawy praktyki buddyjskiej

Określona i nieokreślona karma

Kontynuując nauki z rozdziału 11, kończąc sekcję „Dojrzewanie nasion karmicznych” i rozpoczynając…

Zobacz post
Tom 2 Podstawy praktyki buddyjskiej

Karma, która dojrzewa po śmierci

Kontynuując rozdział 11, wyjaśniający wiele czynników, które wpływają na wynik karmy i różne perspektywy…

Zobacz post