Tom 2 Podstawy praktyki buddyjskiej

Nauki o czterech pieczęciach, rzetelne poznanie, dotyczące duchowego mentora, umierania i odradzania się oraz karmy.

Wszystkie posty w tomie 2 Podstawy praktyki buddyjskiej