Czcigodny Thubten Jampa

Czcigodny Thubten Jampa (Dani Mieritz) pochodzi z Hamburga w Niemczech. Schroniła się w 2001 roku. Otrzymywała nauki i szkolenia m.in. od Jego Świątobliwości Dalajlamy, Dagyaba Rinpocze (Dom Tybetański we Frankfurcie) i Geshe Lobsang Palden. Otrzymywała również nauki od zachodnich nauczycieli z Centrum Tybetańskiego w Hamburgu. Czcigodny Jampa studiowała politykę i socjologię przez 5 lat na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie, aw 2004 roku uzyskała dyplom z nauk społecznych. W latach 2004-2006 pracowała jako koordynatorka ds. wolontariuszy i zbierała fundusze dla Międzynarodowej Kampanii na rzecz Tybetu (ICT) w Berlinie. W 2006 roku wyjechała do Japonii i praktykowała zazen w klasztorze Zen. Czcigodny Jampa przeniosła się do Hamburga w 2007 roku, aby pracować i studiować w Tibetan Center-Hamburg, gdzie pracowała jako event manager i administracja. 16 sierpnia 2010 r. otrzymała śluby Anagarika od ks. Thubtena Chodrona, którego zatrzymała, wypełniając swoje obowiązki w Centrum Tybetańskim w Hamburgu. W październiku 2011 roku rozpoczęła szkolenie jako Anagarika w opactwie Sravasti. 19 stycznia 2013 r. otrzymała zarówno święcenia nowicjuszkowe, jak i szkoleniowe (śramanerika i siksamana). Czcigodny Jampa organizuje rekolekcje i wspiera imprezy w opactwie, pomaga w koordynowaniu usług i wspiera zdrowie lasu. Jest koordynatorem programu edukacyjnego online Friends of Sravasti Abbey Friends (SAFE).

Wyświetl posty

Cztery buddyjskie mniszki z tradycji tybetańskiej uczestniczą w konferencji Sakyadhita.
Życie zakonne

Sakyadhita: Córki Buddy

Mniszka z opactwa Sravasti opowiada o swoim doświadczeniu na Międzynarodowej Konferencji Sakyadhita w 2023 r. w…

Zobacz post
Czcigodny Jampa uśmiecha się z otwartymi ramionami.
O pielęgnowaniu cnoty

Kilka przemyśleń na temat praktyki wdzięczności

Jak przypomina nam Jego Świątobliwość Dalajlama, stajemy się szczęśliwsi, stając się życzliwszymi.

Zobacz post
Tom 2 Podstawy praktyki buddyjskiej

Przegląd czterech pieczęci

Przeglądam Rozdział 1, omawiając cztery pieczęcie, trzy rodzaje dukkha i pustkę.

Zobacz post
Tom 1 Zbliżanie się do ścieżki buddyjskiej

Przegląd rozdziałów 4 i 5

Czcigodny Thubten Jampa recenzuje rozdziały 4 i 5 książki „Zbliżanie się do ścieżki buddyjskiej”.

Zobacz post
Tom 1 Zbliżanie się do ścieżki buddyjskiej

Stany psychiczne i sytuacje, które są kłopotliwe,...

Czcigodny Thubten Jampa przegląda sekcje w Rozdziale 3 dotyczące stanów psychicznych i sytuacji, które…

Zobacz post
Tom 1 Zbliżanie się do ścieżki buddyjskiej

Przegląd możliwości zakończenia duhkha

Czcigodny Thubten Jampa prowadzi recenzję sekcji „Możliwość zakończenia Duhkha” na…

Zobacz post
Czcigodny Jampa wręcza prezent Ven. Chodroń.
Życie w społeczności

Korzyści z życia we wspólnocie monastycznej

Czcigodny Jampa zastanawia się nad korzyściami, jakie można osiągnąć, żyjąc we wspólnocie…

Zobacz post
Gomczen Lamrim

Recenzja Gomchen Lamrim: Hołd dla współczucia

Czcigodny Thubten Jampa recenzuje „Hołd dla wielkiego współczucia” Chandrakirtiego.

Zobacz post
Poznaj życie klasztorne

Ponowne wyobrażenie etyki buddyjskiej na świecie

Czcigodny Thubten Jampa dzieli się wieloma sposobami, na jakie ludzie Zachodu mogą praktykować etykę na co dzień…

Zobacz post
Poznaj życie klasztorne

Praca z przywiązaniem seksualnym

Czcigodny Thubten Jampa dzieli się wersami z „Cennej girlandy” Nagardżuny, które pomogły jej w pracy…

Zobacz post
Nauki w opactwie Sravasti

Recenzja „Precious Garland”: Quiz część 2 q...

Omówienie quizu, część 2, pytania 19-21, aby przejrzeć wersety z rozdziału 1. Wyjaśnienie…

Zobacz post