Grudnia 18, 2020

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Tom 2 Podstawy praktyki buddyjskiej

Przegląd rozdziału 6

Przeglądając Rozdział 6, omawiając różne rodzaje mediacji i prowadząc medytację analityczną oraz…

Zobacz post